Realestatecore – Språket för hus som förstår varandra [och staden]

Realestatecore – Språket för hus som förstår varandra [och staden]

Nu finns ett gemensamt digitalt språk, RealEstateCore, speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader.

Syftet är att möjliggöra kontroll över data och system i våra byggnader (digital tvilling) för att kunna möjliggöra energibesparingar och sänka effektuttag för att pss minska vårt CO2-avtryck.

RealEstateCore ger även en plattform för att utveckla nya tjänster för hyresgäster, stadens aktörer, affärsidkare, besökare, m fl.

RealEstateCore är fastighetsägarnas initiativ att göra ett skarpt bidrag till den smarta staden.

Hur går från datasilos till att kunna dela och [maskinellt] förstå data? Hur gör vi våra byggnader till goda deltagare i den smarta staden?

Sören och Erik berättar om användningen av RealEstateCore i Vasakronans fastigheter samt delar med sig av praktiska erfarenheter av att implementera en ontologi.