Regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation

Regeringens satsning på öppna data och datadriven innovation

Ordförande: Riksarkivet

Riksarkivet har regeringens uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data. I budgetpropositionen för 2018 lanserar regeringen en satsning på öppna data och datadriven innovation. Satsningen löper under tre år och Riksarkivet leder en diskussion om hur vi under den tiden kan lyfta Sverige till en plats bland de bästa i världen.