Hur möter vi de viktigaste samhällsutmaningarna med Säker Offentlig Digitalisering

Hur möter vi de viktigaste samhällsutmaningarna med Säker Offentlig Digitalisering

Våra viktigaste samhällsutmaningar inom vård, skola och omsorg har en stor och växande potential att mötas med hjälp av ny teknik. Men ju mer vi ökar beroendet av digitalisering, desto högre krav finns på att samhällets digitala resurser har en hög informationssäkerhet.

Detta får inte ske på bekostnad av möjligheten till snabb verksamhetsutveckling där det ska vara lätt att göra rätt, och svårt att göra fel.

>> Pers presentation hittar ni här.