Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund

Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer – Digital infrastruktur som gemensam grund

I de flesta svenska städer råder bostadsbrist, samtidigt som beståndet i många fall måste renoveras, ersättas eller byggas om. Urbaniseringen ställer höga krav på infrastrukturen och hur vi planerar våra städer. Samtidigt har vi de senaste åren har vi sett ett antal olika användningsområden växa fram, där digitaliseringen kan hjälpa oss att skapa en smartare stad. Vilka möjligheter finns för en effektivare försörjning av viktiga samhällstjänster som el, väg, vatten och värme? Hur kan vi blir bättre att använda tekniska landvinningar för att bygga ett hållbart samhällsbyggande?

Diskussionsfrågor

  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att möta utmaningarna kring samhällsbyggnad?
  • Vilka är hindren som behöver överbryggas? Inom er organisation och nationellt?
  • Vilka är de goda exemplen och hur kan de spridas till fler?