Virtuella skolan

Virtuella skolan

Lärarbristen gör att det gäller att hitta nya former för att bedriva undervisning. I Skellefteå pågår en uppbyggnad av en virtuell skola som ska nyttja digitaliseringens möjligheter för alla elevers rätt till utbildning.