Digital arbetsmiljö, vad är det och hur kan man jobba med den?

Digital arbetsmiljö, vad är det och hur kan man jobba med den?

Robert Zelena från Suntarbetsliv berättar om verktyget Digi-ronden, ett stöd för arbetsplatser att utveckla sin verksamhet och arbetsmiljö.

Digitaliseringen är en av flera strategier för att lösa kompetensförsörjningen i kommuner och regioner. Den är tänkt att effektivisera, förenkla och underlätta arbetet och också bidra till bättre kvalitet för brukarna. Därför är arbetet med den digitala arbetsmiljön viktig, och är en aspekt på den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En välutvecklad digital arbetsmiljö stöder verksamheten och bidrar till effektivitet och kvalitet i arbetet och för brukarna. En bra digital arbetsmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv arbetsplats. Arbetet med den digitala arbetsmiljön sker systematiskt i samverkan på arbetsplatsen (chef, skyddsombud, medarbetare). Arbetet med den digitala arbetsmiljön bör utgå från arbetsplatsen och genom att involvera flera kompetenser, exempelvis IT och upphandling. När medarbetare är delaktiga nyttjas verkliga erfarenheter och behov uppmärksammas hos de sin utför arbetet och de som verksamheten är till för. Digitala stöd, IT-system, ska stödja arbetet, människan och verksamheten. I praktiken är det lite si och så med det. När IT-stöden i högre grad styr arbetsuppgifter och integritet blir det IT-störande.