Utbildning, forskning och kompetens – Grunden för en ökad digital kompetens

Utbildning, forskning och kompetens – Grunden för en ökad digital kompetens

Digitalisering och teknikutveckling förändrar snabbt kompetenskraven på arbetsmarknaden och många branscher upplever att de har svårt att rekrytera rätt kompetens. Skolan står inför utmaningen att få till bättre skolresultat och skapa ett lärande för framtiden samtidigt som kostnaderna ökar och många kommuner står inför investeringsbehov inför ökande årskullar. Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter till lärande, minskad administration och bättre stöd till elever. Hur blir vi bättre på att använda digitaliseringen för att möta utmaningarna?

Diskussionsfrågor:

  • Hur arbetar vi proaktivt med att stärka kompetens i de branscher där vi idag och framöver brister?
  • Hur säkerhetsställer vi den digitala kompetensen hos alla i samhället?
  • Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att möta utmaningarna framtidens lärande kring kompetensförsörjning och inom skolan?
  • Vilka är de goda exemplen och hur kan de spridas till fler?