Utmaningar och möjligheter i det nya globala landskapet

Utmaningar och möjligheter i det nya globala landskapet

Vi står inför stora utmaningar, där frågor som tillväxt, arbete och välfärd ska hanteras samtidigt som vi måste hitta långsiktiga lösningar på frågor som klimathot, konflikter och migration. Hur behöver världens och även Sveriges ledare tänka för att leda inför framtiden utifrån de stora förändringar som globalisering, urbanisering och digitalisering medför?

>> Kris presentation hittar ni här.