Våra viktigaste samhällsutmaningar - Öppna Rådet - valbara sessioner

Våra viktigaste samhällsutmaningar - Öppna Rådet - valbara sessioner

Här kommer vi att tillsammans fördjupa oss i hur smarta digitala lösningar, arbetssätt och samverkansinitiativ kan hjälpa oss möta våra viktigaste samhällsutmaningar inom fyra valbara sessioner:

  • Arbete, tillväxt och integration
  • Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Utbildning, forskning och kompetens

Läs mer här.