Våra viktigaste samhällsutmaningar

Våra viktigaste samhällsutmaningar

Det digitala samhället är redan här – vi är mitt i en gigantisk transformation. Sverige ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter – men hur påverkas våra olika samhällsområden? Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att vi idag och imorgon ska kunna leverera världens bästa välfärd med stöd av digitalisering?

  • Arbete, tillväxt och omställning
  • Samhällets infrastruktur och smarta städer
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Utbildning, forskning och kompetens