Vi bygger ett smartare Sverige genom Digitalt först!

Vi bygger ett smartare Sverige genom Digitalt först!

Ordförande: Finansdepartementet
Medverkande: Utvecklingsmyndigheterna och eSam
Facilitator: Fredrik Heghammar – Founding Partner at Another Tomorrow

Regeringen har gett uppdrag till några myndigheter att – genom Digitalt först! – verka försmartare samhällsbyggnad, smartare livsmedelskedja, smartare miljöinformation och smartare företagande. Under detta pass kommer vi att få höra om resultaten och diskutera hur vi bäst arbetar tillsammans för att göra Sverige smartare.