Vi lever inte i stuprör – hur möter vi medborgarna med ett livshändelseperspektiv?

Vi lever inte i stuprör – hur möter vi medborgarna med ett livshändelseperspektiv?

För de flesta invånare är den organisatoriska indelningen i offentlig sektor svår att förstå. Skulle en gemensam ingång till digitala tjänster ur ett livshändelseperspektiv kunna bidra till radikalt bättre service? Vilka krav ställs på ett underliggande digitalt ekosystem?