Monternummer: F:03

Det är inte tillräckligt med öppna API:er!

Nu när digitaliseringen av den offentliga sektorn i Sverige sätter fart kan öppen programvara hjälpa till. Men vilka faktorer är det som avgör om öppen programvara är lämplig att använda? Hur ser det ut i Sverige idag? Och varför? Vilka speciella möjligheter ger öppen programvara till offentlig sektor? Dessa och en del andra frågeställningar tar vi upp i en genomgång av hur leverantörer av öppen programvara resonerar kring en modern IT-infrastruktur och moderna tjänster. Öppen programvara är inte bara en teknologi – det är en utvecklings- och affärsmodell som är särskilt lämpad för offentlig sektors digitalisering.

Talare: Hillar Loor, Föreningen Open Source Sweden, den svenska branschorganisationen för de öppna programvaruföretagen.