Acando

Acando

Monternummer: D:01

Teknologi driver förändring, men det är användarens vilja och förmåga att använda den som skapar värde. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden och triggers – och såklart ett rågat mått kreativitet – skapar vi idéer, löser problem och mobiliserar organisationer till förändring.

Våra 1 200 konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Borlänge/Falun har en lokal branschkunskap, och vi är extra stolta att våra kunder rankar oss högt när det gäller personligt engagemang och samarbetet med deras organisation.

Totalt är vi 2 100 konsulter i fem länder, Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Lettland.