Agio

Agio

Monternummer: Värd för rundabordssamtal

Tillsammans med våra kunder gör vi resan in i Digitalismen*. Vi är specialiserade inom offentlig sektor och erbjuder tjänster och systemlösningar för att digitalisera arbetsflöden och verksamhetsprocesser. Agio har lång erfarenhet av utveckling och införande av dokument och ärendehantering, arkivlösningar och beslutsstöd. Agios digitalister är med från tidiga analys- och utredningsfaser till förändringsledning, införande och förvaltning som säkerställer en hållbar digitalisering.

 

Hur får vi en effektiv ärendehantering av högsta kvalitet – vi utbyter våra bästa erfarenheter

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter men risken finns att vi stannar vid att ha digitala skyltfönster med många e-tjänster med analoga insidor där tjänstemän fortfarande använder papper och byter bruna kuvert med varandra. Hur digital är våra myndigheters ärendehantering idag? Vilka utmaningar finns till att bli så digital det går? Vi delar tillsammans med oss av våra bästa erfarenheter för att få en effektiv ärendehantering av högsta kvalitet.

— Bordsvärd: Maria Brodin, Verksamhetsutvecklare och Digitalist, Agio

 

Hur förändras möjligheten att få insikter och skapa underlag till beslutsfattande när vi blir datadrivna?

Vi tar utgångspunkt i den datadrivna organisationen och innebörden av att arbeta datadrivet för att skapa en dialog kring de möjligheter som finns för de organisationer som lyckas transformera sin data till insikter. Hur skapar man en öppen delningskultur där information sprids crossfunktionellt i organisationen och medarbetarna uppmuntras att ta del av och förädla informationen. Vilka utmaningar har er organisation stött på i arbetet att bli mer datadrivna? Vi delar med oss av hur en beslutsstödsplattform möjliggör att arbeta mer datadrivet om den datadrivna kulturen finns på plats.

— Bordsvärd: Manne Berg, Affärsutvecklare och Digitalist, Agio

 

*Digitalismen = Allt som kommer att kunna digitaliseras, kommer att göra det. Men allt är inte bara ettor och nollor. Hos Agio arbetar våra konsulter med att utveckla systemlösningar, verksamheter och människor i samverkan för största möjliga nytta hos våra kunder.