Cisco

Cisco

Monternummer: E:01

Cisco är världsledande inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet och med vår intelligenta plattform kopplar vi säkert människor, processer, data och saker för att möjliggöra innovation och säker offentlig digitalisering som gynnar vårt samhälle.

Rundabordsamtal

Säker Digitaliserad Skola

Här kommer Cisco att diskutera hur möter vi upp elevers, föräldrars och lärares krav och behov av digitalt lärande?

Hur säkerställer vi att pedagogiken hänger med på den digitala resan? Hur ser vi till att skolan uppfattas som en säker miljö?

Säker Digitaliserad Stad

Här kommer Cisco att diskutera hur erbjuder vi en bättre stad eller samhälle till medborgare, besökare och turister?

Vilka är de stora utmaningarna för städer utifrån ett Ekonomiskt, Socialt och Miljömässigt perspektiv?

Vad finns det för lösningar idag som kan införas omgående?

Säker Digitaliserad Vård

Här kommer Cisco att diskutera hur säkerställer vi att vården klarar av att hantera nya digitala flöden?

Hur kan vi skapa en resultatbaserad, agil och intelligent organisation och fortfarande ha patienten i fokus?

Hur möter vi upp kraven från vårdnads -givare och -tagare att vården faktiskt är säker?

Säker Digitaliserad Förvaltning

Här kommer Cisco att diskutera hur attraherar vi nya invånare att flytta till kommunen, nya företag att etablera sig?

Hur lyckas vi behålla befintlig personal samt attrahera ny att jobba inom vår förvaltning?

Hur säkerställer vi att vår förvaltning inte utsätts för säkerhetshot utifrån eller inifrån?