Cybercom Group

Cybercom Group

Monternummer: Värd för rundabordssamtal

Vi på Cybercom hjälper våra kunder att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.

Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Och vi har kort mellan plan och konkret handling. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag.

Rundabordsamtal

Tisdag 2 April

Digitaliseringens effekt på klimatet!

Har kommer Cybercom att presentera en modell som beskriver hur offentlig sektor med hjälp av strategisk digitalisering kan bidra till ett fossilfritt samhället 2045 utan att göra avkall på medborgares levnadsstandard och bekvämlighet.

I juni 2017 beslutade Sveriges riksdag att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det kommer att kräva en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. Begreppet digitalisering innefattar några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat men ska också ses som en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurssnål riktning likväl som i en fossil- och resursintensiv riktning. Därför behöver vi, utöver att börja använda ny teknik, även arbeta med hur och till vad den används samt se till att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld.  Denna rundabordsdiskussion vill belysa vad det betyder ur offentlig sektors perspektiv samt vilka åtgärder som är viktigast att prioritera!

Har kommer du at med dig hem en modell för klassificering av olika digitaliseringsinitiativs effekt på klimatet och en fördjupad förståelse för digitaliseringens viktigaste bidrag.

Direkt efter samtalet kommer ni kunna börja använda modellen för att mappa in var de egna digitaliseringsinitiativen befinner sig och få en känsla för risker och möjligheter.

Onsdag 3 April

Att skapa förutsättningar för innovation – ett måste för att nå klimatmålen

Har kommer Cybercom och AWS att dela med sig av hur de använder sig av kultur och molntjänster för att möjliggöra slutkunds digitala innovation. Det förändrar hur vi leder organisationer och tänker annorlunda om teknik och partnerskap. Innovation handlar inte bara om att använda den senaste tekniken, det börjar alltid med människor och kultur.

Digitalisering är ett av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat och kan vara en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en positiv riktning. Först när digitaliseringen resulterar i tjänster som är bra för klimatet och kan användas av medborgare utan att göra avkall på levnadsstandard och bekvämlighet kan denna effekt uppnås. Innovation är en förutsättning för detta. Att driva innovation är en kombination av människor, kultur och tekniska förutsättningar. Under denna lunch vill vi diskutera och dela erfarenheter kring hur man kan lyckas skapa en innovationskultur och använda moderna metoder och ny teknik för att accelerera innovation.

Har får du praktiska idéer att ta med dig hem om hur man kan arbeta annorlunda för att ändra kultur och använda ny teknologi för att utveckla innovativa tjänster för våra medborgare och företag

Direkt efter samtalet kommer du kunna utmana gamla vanor och börja skapa en kultur som driver innovation. Vi kommer att ge praktiska exempel av hur Cybercom och AWS använder sina ledarskapsprinciper och värderingar i vardagen för att driva innovation och tänka annorlunda.