Dell

Dell

Monternummer: Värd för rundabordssamtal

Rundabordsamtal

Tisdag 2 April

”Hur säkerställer vi att hållbarhet blir ett konkret utvärderingskriterie i upphandlingar?

Här kommer DELL att dela med sig om hur man säkerställer att hållbarhet blir ett konkret utvärderingskriterie i upphandlingar.

Om vi inte kravställer upphandlingar utifrån ett hållbarhetsperspektiv kommer vi aldrig se en förändring

Har får du erfarenhet kring hur de jobbar med hållbarhet och kravställer sina leverantörer i upphandling

Du kommer att få några konkreta exempel på hur våra kunder kravställer i sina upphandlingar för både Klient och Datacenter.

Onsdag 3 April

“Hur kan den publika sektorn bäst nyttja molnfunktionalitet för sin IT?

Ha kommer Dell att dela med sig:

  • Vilka funktioner kan vi införa i vår traditionella IT-miljö med rimlig insats?
  • En funktionskarta som gör det lätt att identifiera och klassa molnrelaterade funktioner efter var de bäst passar in
  • När skulle införande av ett ”software defined datacenter” löna sig?

Du kommer att få kunskap om hur DELL lägger grunden för ett effektivt sätt att tänka kring förnyelsearbetet för IT och molnfunktionalitet samt hur man gör grundläggande frågeställningar mer konkreta.

Du kommer att få erfarenheter kring vad som fungerat i deras verksamhetsområde samt se över din plan för “cloud” från datahallen till lokal service provider till publika leverantörer.