Delphi

Delphi

Monternummer: Värd för rundabordssamtal

Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Våra klienter är stora och medelstora företag, banker och finansiella institutioner i Norden, Europa, Asien och Nordamerika. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. Delphi är topprankad i Chambers and Partners, Legal 500 och IFLR och flera av våra advokater är även individuellt rankade.

Vid Rundabordsamtalet kommer Delphi att diskutera samt ge råd om hur organisationer ur ett juridiskt perspektiv kan hantera de utmaningar som outsourcing till molntjänster kan medföra.

Digitaliseringen är en av vår tids viktigaste samhällsförändrande krafter. När det gäller myndigheter, regioner och kommuner så pågår digitaliseringen bland annat genom upphandling av webbaserade kontorsstöd. Vi önskar tillsammans med er föra en diskussion kring juridiska aspekter av webbaserade kontorsstöd såsom molntjänster och frågor som krav på riskanalyser, sekretess- och personuppgiftslagstiftning.

Har får du verktyg för hur de kan arbeta med digitaliseringar på ett lagligt och säkerhetsmedvetet sätt. Diskussionen kommer kretsa kring alla de delar som en legal risk- och sårbarhetsanalys ska innehålla och andra krav som gäller vid myndigheters, regioners och kommuners digitalisering och upphandling av webbaserade kontorsstöd. Exempel på ämnen är kolliderande lagstiftning, exempelvis när amerikanska molntjänstleverantörer används och Cloud Acts effekt. Vi hoppas att deltagarna tar med sig en förståelse för legala riskbedömningar som bör göras i samband med upphandling av webbaserade kontorsstöd.

Du kommer att medföra branschens perspektiv och erfarenheter kring utmaningar rörande digitaliseringsfrågor och outsourcing. Detta kommer leda till ett utvecklande samtal om utmaningar och åtgärder på området.

Direkt efter samtalet kommer du kunna identifiera eventuella behov av genomförande av riskanalyser avseende vissa delar av er verksamhet. Ni kommer också få en översiktlig förståelse för de utmaningar som finns vid upphandling av webbaserade kontorsstöd.