Fondberg & Wincent

Fondberg & Wincent

Monternummer: E:04

Fondberg & Wincent är ledande inom digital stresshantering för företag och organisationer. Vi erbjuder utbildningar, kurser och konsulttjänster för att ni ska kunna dra nytta av de positiva effekterna av digitaliseringen och minska de negativa påföljderna.