A:06

A:06

Monternummer:

Fujitsu

– Så digitaliserade Trondheims kommun sin medborgarservice
– Så hjälpte Fujitsu Västra Götalandsregionen att effektivera processer med hjälp av Co-creation
– Så digitaliserades patientjournaler i Helsingforsregionen i ett gemensamt system
– Så effektiviserar kommuner sin verksamhet med Robotic Process Automation från Fujitsu