Hack for Sweden

Hack for Sweden

Monternummer: A:05

Hack for Sweden är en tävling där uppgiften för deltagarna är att under 24 timmar lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data. Hack for Sweden är också ett unikt samarbete mellan statliga myndigheter och organisationer som vill möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter med hjälp av myndigheters öppna data.

Hack for Sweden vänder sig till studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och entreprenörer. Tävlingen arrangerades första gången mars 2014 och under senaste gången i mars 2017 var det större än någonsin och stöds ekonomiskt av regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi.

Nästa tävling äger rum helgen den 13-15 April i Norrsken House i Stockholm.

Utmaningarna för deltagarna 2018 handlar om hur öppen data kan driva Sverige framåt, närmare information om utmaningarna kommer längre fram.