Headlight

Headlight

Monternummer: C:02

Vi utvecklar våra kunders affär och verksamhet genom kombinationen av hög teknisk kompetens och god verksamhetsförståelse. Det gör vi genom att erbjuda helhetsåtaganden för projekt och modern förvaltning. Verksamheten baseras på ett helhetskoncept för digitalisering och vi hjälper våra kunder hela vägen, från strategi och ledning till utveckling och förvaltning.

Vi driver informations och processdigitalisering med världsledande plattformar där kundens ambition står i centrum. Den mest centrala tekniken är plattformen är K2, runt vilken vi bygger tjänster, processflöden och integrationer.
Vi är svensk partner till K2 och driver digitalisering på både myndigheter och i privata företag med plattformen.