Inera

Inera

Monternummer:

Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Digitalisering inom vård och omsorg har länge varit Ineras kärnområde. Inera har koordinerat och stöttat digital verksamhetsutveckling för ägarna, som hittills varit Sveriges samtliga landsting och regioner.

I mars 2017 blev Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Ineras huvudägare. Därmed utvidgades Ineras uppdrag till att även omfatta kommunernas verksamhetsområden. Syftet är att öka tempot i digitaliseringen genom att återanvända Ineras kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud.

Nästa alla kommuner är delägare och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har mer information vilka kommuner det är och hur processen ser ut för dem som återstår.

Ineras ägarstruktur och styrning bygger på bred och djup förankring. Den förankringen, och den erfarenhet och kunskap som byggts upp under åren, har gett Inera en unik position att stötta våra ägare i de förändringar som de står inför.