Knowit Decision Stockholm AB

Knowit Decision Stockholm AB

Monternummer: C:02

Vår vision

Vi skapar ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

Vår affärsidé

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde.

Våra värdeord

  • Vi är schyssta
  • Vi är nära och tillgängliga
  • Vi brinner för innovation

Knowit är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 200 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.

Rundabordsamtal

RPA/Chatbotar – vägen till ett lyckat projekt.

Här kommer Knowit at diskutera RPA/Chatbotar som vägen till ett lyckat projekt.

Du kommer att få nya infallsvinklar och argument till varför man bör titta på RPA och Chatbotar samt en tydligare bild av tekniken som alla pratar om.

Med hjälp av nya insikter kommer du att kunna starta upp och driva dessa projekt internt och tidigt visa på vilken affärsnytta ny teknik kan ge.