Monternummer: A:04

– Innovationsledning som möjliggörare för digitalisering.
– Ett agilt samspel mellan IT och verksamheten är en förutsättning för digitalisering.
– Förändringsledning är en förutsättning för digitalisering.