MetaSolutions

MetaSolutions

Monternummer: C:07

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Som ett företag i teknikens framkant är våra produkter och lösningar baserade på webbarkitektur och utformade för att uppfylla internationella standarder.

Vi hjälper organisationer i hela Europa att publicera öppna data, skapa dataportaler och bygga skräddarsydda lösningar baserade på länkad data. Med EntryScape erbjuder vi en flexibel och användarvänlig molnplattform baserad på öppen källkod och länkad data-teknik.