Monternummer: C:06

Möt oss på DigiGov i Stockholm 5-6 december

Microsoft medverkar under DigiGov även i år (monter C:06) som en del av vår vision att tillsammans med våra partner driva utvecklingen och digitaliseringen av samhället framåt.

Vi ser potentialen för AI att hjälpa oss med våra samhällsutmaningar som uppenbar men fokuserar även på de många frågor som väcks kring hur vi ska förhålla oss till AI i samhället – för att dra full nytta av möjligheterna måste vi hitta ett sätt att förhålla oss till AI och annan intelligent teknik som vi är trygga med.

Ett urval av Microsofts engagemang under DigiGov:

  • Microsoft Sveriges teknik- och säkerhetschef Daniel Akenine medverkar i sessionen Bättre beslut och effektivare verksamhet genom automatisering och artificiell intelligens under tisdagseftermiddagen.
  • Framtidens omsorgssystem för äldre, anhöriga och vårdgivare. I vår monter kan du möta företaget Aifloo som utvecklar en helt ny generation självlärande e-hälsosystem, baserade på AI.
  • Tidig kartläggning av läsförmågan med hjälp av AI. Möt företaget Lexplore som med bland annat AI och eyetracking skapat ett kostnadseffektivt digitalt test av läsförmågan. I vår monter kan du göra samma test som eleverna gör och se hur resultatet analyseras och presenteras.
  • Hidden City – innovationen som hjälper Kiruna i stadsflytten. Möt Microsofts partnerföretag CGI som initierat innovationen som visualiserar ”den dolda staden” – det som finns under jord och sker digitalt – med hög precision baserat på Mixed Reality och Microsoft HoloLens. Under DigiGov har du möjlighet att kliva in i den digitala staden.
  • Digital transformation och Det Nya Arbetslivet. I vår monter samtalar vi gärna kring hur en förändringsresa kan se ut och vilka möjligheter det konkret tillför er verksamhet. Vi kommer kunna visa flera konkreta exempel på hur digitaliseringen för människor närmare varandra och hjälper oss att jobba smartare.
  • Prova Microsoft SurfaceHub. Se och prova själv hur en SurfaceHub underlättar presentationer och samarbete genom den stora multitouchskärmen samt funktionalitet utvecklad för att underlätta digitalt samarbete, kunskapsdelning och möten.
  • Möt Pepper! I vår monter möter du också en av våra senaste medarbetare Pepper. Pepper är en humanoid robot som skapar nya digitala möjligheter genom att knyta ihop data och AI med mänsklig interaktion.
  • Behöver ni hjälp med att framtidssäkra era processer?
    I vår monter kan du möta vårt partnerföretag Stratsys som erbjuder hjälp och molntjänster för att framtidssäkra processer, genomföra förändringar och skapa morgondagens välfärdssamhälle.