Sambruk Imcode

Sambruk Imcode

Monternummer: F:03

Digital delaktighet & dialog

ImCode Partner AB skapar användarvänliga tjänster för digital delaktighet och dialog.
Vår utgångspunkt är att det måste vara enkelt att vara delaktig, oavsett om det är ett ärende i en e-tjänst eller en politisk diskussion.