SKL Kommentus

SKL Kommentus

Monternummer:

SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges kommuner – som också utgör våra kunder. Vårt uppdrag är att göra största möjliga nytta för våra kunder genom att erbjuda strategiskt stöd inom inköp och HR.