Tillväxtverket

Tillväxtverket

Monternummer:

Vi skapar förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Idag har Sverige drygt en miljon företag, allt från enmansföretag till koncerner. De är avgörande för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – de skapar sysselsättning, tillväxt och framtidstro. Men konkurrensen är global och utmaningarna många. Därför är det Tillväxtverkets jobb att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla typer av företag att komma igång, växa och bli framgångsrika.

  • Vi lyssnar in behov, söker lösningar och utvecklar kunskap som vi använder och sprider.
  • Vi skapar dynamiska nätverk där företag och regioner kan dela erfarenheter.
  • Vi stärker den regionala tillväxten genom strategiska investeringar.