Visma

Visma

Monternummer: A:01

Vi på Visma arbetar med att skapa digitala möjligheter i världsklass för både små och stora privata företag, liksom för organisationer i offentlig sektor. Det finns många olika steg en organisation kan ta på väg mot en allt mer digital verksamhet. Visma erbjuder lösningar som hjälper dig att effektivisera och automatisera processer i din verksamhet.
Visma levererar programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet.