Xmentor

Xmentor

Monternummer: E:08

Xmentor Management är ett konsultbolag med syfte att hjälpa företag och organisationer att genomföra förändringar. Vår strategiska inriktning är att ta ett helhetsansvar för ledningsprocessen vid förändringsarbete och därmed möjliggöra att våra kunder kan fokusera på att utvecklas. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift för att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående.

Rundabordsamtal

Förändring krävs för att lyckas med Digitalisering!

Digitalisering har varit mycket en teknisk utveckling. Har kommer vi att diskutera hur vi säkrar värde i organisationen och för medborgarna! Varför ska offentlig sektor fokusera på informationsflödet och att det synliggörs?

Vi kommer att diskutera och klargöra vilka värden och den förnyelse som vi kan nå med digitalisering och modern teknik. Digitalisering är en förutsättning för utveckling av offentlig verksamhet då vi hela tiden nås av krav på effektivisering och nya förväntningar.

Målet är att skapa en verksamhet som är anpassningsbar till såväl användarbehov som regulatoriska krav.

Efter vårt samtal ska vi alla fått inspiration till att skapa Värde och Förnyelse i sin verksamhet. Ett nytt synsätt på organisationens informationstillgångar och möjligheter till att få effektivare tjänster.

Digitalisering utvecklar och effektiviserar verksamheternas processer. Efter vårt samtal kommer vi förhoppningsvis att ha nya idéer för hur vi lyckas med vår digitalisering. Införa informationsägarskap för att höja tempot i verksamhetsprocesserna samt säkra kvalité och lagefterlevnad.