Xmentor

Xmentor

Monternummer: E:08

Xmentor Management är ett konsultbolag med syfte att hjälpa företag och organisationer att genomföra förändringar. Vår strategiska inriktning är att ta ett helhetsansvar för ledningsprocessen vid förändringsarbete och därmed möjliggöra att våra kunder kan fokusera på att utvecklas. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift för att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående.