Xmentor Management

Xmentor Management

Monternummer: E:08

Xmentor Management är ett värmländskt företag som grundades 1999 för att hjälpa företag och organisationer att genomföra förändringsarbete. Vår strategiska inriktning är att ta ett helhetsansvar för ledningsprocessen vid förändringsarbete och därmed möjliggöra att våra kunder kan fokusera på att utvecklas. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift. Företaget har sedan det grundades framgångsrikt lett både små och stora förändringar inom energi, infrastruktur, tillverkande industri och offentlig sektor. Xmentor Management består av 30 konsulter med kontor i Karlstad och i Stockholm.
Att driva förändringsarbete utan tillgång till tillräckliga resurser eller tillräcklig kompetens kan leda till att de önskade effekterna uteblir. Att hitta de bästa förstärkningarna till organisationen inför och under en förändring är därför viktigt, både på kort och lång sikt. Xmentor Management hjälper företag och organisationer att genomföra förändringar. Våra kunder kan därmed fokusera på den löpande verksamheten, och att utvecklas. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift i förändringsarbetet.