E:08

E:08

Monternummer:

Xmentor hjälper dig att lyckas med digitaliseringen!

Vi hjälper företag och organisationer att genomföra förändringar. Vårt fokus är ledarskapet så att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående.

Många digitaliseringsprojekt levererar inte förväntat resultat eller har efter ett tag ändrat inriktning. Den dagliga verksamheten måste prioriteras. Vi presenterar vår modell för ledning och styrning som tillåter både det dagliga arbetet och utveckling.

Vi vill få fler att utnyttja digitaliseringens möjligheter.