En sammanfattning av DigiGov 2017

En sammanfattning av DigiGov 2016

Välkommen till DigiGov 2017

Lena Micko
Ordförande, SKL

Välkommen till DigiGov 2017

Ardalan Shekarabi
Civilminister

Handslaget mellan Lena Micko och Ardalan Shekarabi

Lena Micko, Ordförande SKL
Ardalan Shekarabi, Civilminister

Vad betyder handslaget mellan SKL och regeringen?

Lena Micko
Ordförande, SKL

Vikten av partnerskap med kommunsektorn för att lyckas

Ardalan Shekarabi
Civilminister

Hur får vi fart på digitaliseringen?

Darja Isaksson
Digital strateg

Vad kommer er främsta uppgift vara?

Bengt Kjellson
Ordförande i organisationskommittén, nya Digitaliseringsmyndigheten

Varför är digitaliseringen en revolution för kommunikationen?

Jan Eliasson
F.d. vice generalsekreterare FN

Varför är det viktigt med en digitaliseringsstrategi?

Peter Eriksson
Bostads- och digitaliseringsminister

Hur kan digitalisering bidra till förbättrad forskning & utbildning?

Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning

Hur skapar vi innovationskraft inom offentlig sektor?

Daniel Forslund
Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Vad betyder digitalt ledarskap?

Annika Brännström
Ordförande för e-deligationen & Bolagsverkets generaldirektör

Varför är informationssäkerhet så viktigt?

Anne-Marie Eklund Löwinder
Säkerhetschef, IIS

Automatiserat försörjningsstöd

Eleonore Schlyter
Enhetschef, Trelleborgs kommun

Artificiell Intelligens i Sverige

Christian Guttmann, Executive Director, Nordic Artificial Intelligence Institute
Professor (Adj.Assoc.) New South Wales, Researcher (adj.) Karolinska Institutet
& CEO HealthiHabits

Hur bidrar SKL, Inera och Kommentus?

Jenny Birkestad, Chef för avdelningen digitalisering, SKL
Johan Assarsson, VD Inera
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD SKL Kommentus