Näringslivets deltagande

På DigiGov är samverkan och nätverkande i fokus, därför är Sveriges näringsliv inbjudna för att delta och diskutera Sveriges utmaningar och lösningar kring digitalisering.
Vill ni vara med och representera näringslivet och visa på hur ni kan hjälpa till att öka takten på digitaliseringen av det offentliga Sverige?

Kontakta oss så berättar vi mer!