Öppna Rådet

 

För tredje året i rad arrangeras regeringens öppna råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Här finns det möjlighet för förändringsledare att diskutera vilka insatser som behöver prioriteras för att driva på digitaliseringen av det offentliga Sverige.
Öppna rådet arrangeras under DigiGovs andra dag. Fokus ligger på hur vi tillsammans kan ta oss an våra viktigaste samhällsutmaningar och hur vi kan
möta dessa genom digitalisering, innovation och samverkande initiativ.

Syftet är att skapa en öppen dialog om satsningar på digital förvaltning med en representation från en bred krets representanter från av bl.a.
myndigheter, kommuner, regioner, politiska representanter, akademi, organisationer och it-branschen.

ÖPPNA RÅDET

3 april

Ingen separat anmälan behövs för dig som deltar på DigiGov