Rundabordssamtal

Vad har du för utmaning?

Vi har samlat experter inom områdena RPA, Säkerherhet, Hållbarhet mm. och vill ge dig i samband med lunchen under DigiGov möjligheten att äta din lunch runt ett ”temabord”. Här får du chansen att fördjupa dig och föra en dialog tillsammans med övriga delegater runt bordet.

Vet du redan nu vilket tema du vill fördjupa dig i – kontakta Olivia Casbolt. Först till kvarn!

Välj mellan följande temabord:

Organisationer som varit framgångsrika, uppnått mål och tydliga resultat med sin digitalisering – vad kännetecknar dessa?

  • Vilka förmågor är mest kritiska att utveckla?
  • Vilka hinder finns för att utveckla digital förmåga, och hur hanteras de?
  • Vad behöver göras för att säkerställa utveckling av organisatorisk förmåga och säkerställa ökad nyttorealisering?

Hur får vi en effektiv ärendehantering av högsta kvalitet – vi utbyter våra bästa erfarenheter

Hur digital är våra myndigheters ärendehantering idag och vilka utmaningar finns till att bli så digital det går?

— Bordsvärd: Maria Brodin, Verksamhetsutvecklare och Digitalist, Agio

Förändrade möjligheter till insikter och underlag för beslutsfattande när vi blir datadrivna?

Vi tar utgångspunkt i den datadrivna organisationen och vad det innebär att arbeta datadrivet och vilka utmaningar som finns.

Hur skapar man en öppen delningskultur där information sprids crossfunktionellt i organisationen och medarbetarna uppmuntras att ta del av och förädla informationen.

Vi delar med oss av hur en beslutsstödsplattform möjliggör att arbeta mer datadrivet om den datadrivna kulturen finns på plats.

— Bordsvärd: Manne Berg, Affärsutvecklare och Digitalist, Agio 

Säker Digitaliserad Skola

Här kommer Cisco att diskutera hur möter vi upp elevers, föräldrars och lärares krav och behov av digitalt lärande? Hur säkerställer vi att pedagogiken hänger med på den digitala resan? Hur ser vi till att skolan uppfattas som en säker miljö?

Säker Digitaliserad Stad

Här kommer Cisco att diskutera hur erbjuder vi en bättre stad eller samhälle till medborgare, besökare och turister? Vilka är de stora utmaningarna för städer utifrån ett Ekonomiskt, Socialt och Miljömässigt perspektiv? Vad finns det för lösningar idag som kan införas omgående?

Säker Digitaliserad Vård

Här kommer Cisco att diskutera hur säkerställer vi att vården klarar av att hantera nya digitala flöden? Hur kan vi skapa en resultatbaserad, agil och intelligent organisation och fortfarande ha patienten i fokus? Hur möter vi upp kraven från vårdnads -givare och -tagare att vården faktiskt är säker?

Säker Digitaliserad Förvaltning

Här kommer Cisco att diskutera hur attraherar vi nya invånare att flytta till kommunen, nya företag att etablera sig? Hur lyckas vi behålla befintlig personal samt attrahera ny att jobba inom vår förvaltning? Hur säkerställer vi att vår förvaltning inte utsätts för säkerhetshot utifrån eller inifrån?

Tisdag 2 April

Digitaliseringens effekt på klimatet!

Presentation av en modell som beskriver hur offentlig sektor med hjälp av strategisk digitalisering kan bidra till ett fossilfritt samhället 2045 utan att göra avkall på medborgares levnadsstandard och bekvämlighet.

Har kommer du att med dig hem en modell för klassificering av olika digitaliseringsinitiativs effekt på klimatet och en fördjupad förståelse för digitaliseringens viktigaste bidrag.

Direkt efter samtalet kommer ni kunna börja använda modellen för att mappa in var de egna digitaliseringsinitiativen befinner sig och få en känsla för risker och möjligheter.

Onsdag 3 April

Att skapa förutsättningar för innovation – ett måste för att nå klimatmålen

Har får du praktiska idéer att ta med dig hem om hur man kan arbeta annorlunda för att ändra kultur och använda ny teknologi för att utveckla innovativa tjänster för våra medborgare och företag.

Direkt efter samtalet kommer du kunna utmana gamla vanor och börja skapa en kultur som driver innovation. Vi kommer att ge praktiska exempel av hur Cybercom och AWS använder sina ledarskapsprinciper och värderingar i vardagen för att driva innovation och tänka annorlunda.

Tisdag 2 April

”Hur säkerställer vi att hållbarhet blir ett konkret utvärderingskriterie i upphandlingar?

Ett samtal om hur man säkerställer att hållbarhet blir ett konkret utvärderingskriterie i upphandlingar.

Om vi inte kravställer upphandlingar utifrån ett hållbarhetsperspektiv kommer vi aldrig se en förändring. Du kommer att få några konkreta exempel på hur våra kunder kravställer i sina upphandlingar för både Klient och Datacenter.

Onsdag 3 April

“Hur kan den publika sektorn bäst nyttja molnfunktionalitet för sin IT?

Här kommer Dell att dela med sig:

  • Vilka funktioner kan vi införa i vår traditionella IT-miljö med rimlig insats?
  • En funktionskarta som gör det lätt att identifiera och klassa molnrelaterade funktioner efter var de bäst passar in
  • När skulle införande av ett ”software defined datacenter” löna sig?

Du kommer att få kunskap om hur DELL lägger grunden för ett effektivt sätt att tänka kring förnyelsearbetet för IT och molnfunktionalitet samt hur man gör grundläggande frågeställningar mer konkreta. Du kommer även att få erfarenheter kring vad som fungerat i deras verksamhetsområde samt se över din plan för “cloud” från datahallen till lokal service provider till publika leverantörer.

Diskussion och råd om hur organisationer ur ett juridiskt perspektiv kan hantera de utmaningar som outsourcing till molntjänster kan medföra.

Direkt efter samtalet kommer du kunna identifiera eventuella behov av genomförande av riskanalyser avseende vissa delar av er verksamhet. Ni kommer också få en översiktlig förståelse för de utmaningar som finns vid upphandling av webbaserade kontorsstöd.

Var med och sätt agendan i Digidalen!

Är du intresserad av samtal om hur den digitala transformationen kan utveckla samhället på ett smart och effektivt sätt. Och på plats i Visby under Almedalsveckan. Då är Digidalen platsen för dig.

  • Men vilka är de brännheta frågorna vi ska ställa?
  • Och vilka inspiratörer, provokatörer och företag/organisationer får vi inte missa att ha med i programmet?

Ta chansen att vara med och sätta agendan i Digidalen. Det är den arena i Almedalen som fokuserar helhjärtat på möjligheterna med och effekterna av digitaliseringen. Du påverkar genom att delta i vårt runda-bordssamtal om ämnesområden, möjligheter, utmaningar och lärorika goda exempel som behöver finnas med i samtalen i Digidalen.

Välkommen att vara med och bidra till rätt fokus under Almedalsveckan och att medverka på plats i Visby i sommar. Eller hemifrån – för allt sänds på webben förstås…

Digidalen är en tematisk arena som skapats av Nowa Kommunikation. Arenan är öppen för alla, klicka här för mer information.

RPA/Chatbotar – vägen till ett lyckat projekt

Här kommer Knowit at diskutera RPA/Chatbotar som vägen till ett lyckat projekt. Du kommer att få nya infallsvinklar och argument till varför man bör titta på RPA och Chatbotar samt en tydligare bild av tekniken som alla pratar om. Med hjälp av nya insikter kommer du att kunna starta upp och driva dessa projekt internt och tidigt visa på vilken affärsnytta ny teknik kan ge.

Praktiska råd inför din digitaliseringsresa

Har kommer ServiceNow att presentera hur världens mest innovativa bolag har gått igenom en komplett digitaliseringsresa. Ta möjligheten att höra hur de gick till väga och hur automatisering hjälper dem i det dagliga arbetet.

Vi kommer att diskutera vilka strategier, prioriteringar och tankesätt som krävs för att kunna automatisera manuella processer och förändra sättet man arbetar.

Du kommer att få en strategi för att ta itu med digitaliseringsresan internt. Det är genomförbart, men behöver göras på rätt sätt för att lyckas.

Förändring krävs för att lyckas med Digitalisering!

Digitalisering har varit mycket en teknisk utveckling. Har kommer vi att diskutera hur vi säkrar värde i organisationen och för medborgarna! Varför ska offentlig sektor fokusera på informationsflödet och att det synliggörs?

Vi kommer att diskutera och klargöra vilka värden och den förnyelse som vi kan nå med digitalisering och modern teknik. Digitalisering är en förutsättning för utveckling av offentlig verksamhet då vi hela tiden nås av krav på effektivisering och nya förväntningar.

Målet är att skapa en verksamhet som är anpassningsbar till såväl användarbehov som regulatoriska krav.

Efter vårt samtal ska vi alla fått inspiration till att skapa Värde och Förnyelse i sin verksamhet. Ett nytt synsätt på organisationens informationstillgångar och möjligheter till att få effektivare tjänster.

Digitalisering utvecklar och effektiviserar verksamheternas processer. Efter vårt samtal kommer vi förhoppningsvis att ha nya idéer för hur vi lyckas med vår digitalisering. Införa informationsägarskap för att höja tempot i verksamhetsprocesserna samt säkra kvalité och lagefterlevnad.