Våra viktigaste samhällsutmaningar
Valbara sessioner

Under de närmaste åren kommer befolkningen i Sverige att växa och det är framförallt andelen barn och unga och äldre som blir fler, samtidigt som antalet i yrkesför ålder sjunker. Detta innebär att färre ska försörja fler framöver.

Dessutom ökar invånarnas krav på mer digital service och på att i högre grad kunna kommunicera med verksamheter inom offentlig sektor. Vi behöver därför bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov, hitta nya arbetssätt och dessutom minska kostnaderna.

Under DigiGovs andra dag kommer vi att tillsammans fördjupa
oss i hur digitaliseringen kan hjälpa oss möta våra viktigaste
samhällsutmaningar inom fyra valbara sessioner:

  • Arbete, tillväxt och integration
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Utbildning, forskning och kompetens
  • Samhällsbyggnad, infrastruktur och smarta städer

Med hjälpa av exempel på smarta digitala lösningar, arbetssätt
och samverkansinitiativ inom det offentliga kommer vi diskutera
vilka möjligheter som finns inom respektive samhällsutmaning.
Under varje session får ni möjlighet att diskutera:

  • Vilka förändringar och möjligheter tror du att digitalisering och ny teknik kommer att leda till i din verksamhet de närmaste 5 åren?
  • Vad behöver du som ledare göra för att förverkliga dessa möjligheter?