"Att upptäcka dyslexi och driva läsutvecklingen med hjälp av AI" Bo Kristoffersson - CEO Lexplore Nordic AB

"Att upptäcka dyslexi och driva läsutvecklingen med hjälp av AI" Bo Kristoffersson - CEO Lexplore Nordic AB

Biografi

Att upptäcka dyslexi och driva läsutvecklingen med hjälp av AI

Att förbättra läsförmågan är den enskilt viktigaste åtgärden för att höja skolresultaten i den svenska skolan. Med eye-scanning och AI upptäcks inte bara de elever som är i riskzonen för dyslexi – läsinlärningen drivs framåt för alla elever. Bo Kristoffersson från Lexplore (tidigare rektor och skolchef) och Simon Varley, rektor på internationella engelska skolan, visar hur digitaliseringen i skolan kan vara transformativ på riktigt med dessa hjälpmedel.