Charlie Gullström

Arkitekt med fokus på stadens digitalisering

Charlie Gullström

Arkitekt med fokus på stadens digitalisering

Biografi

Tekn Dr, Arkitekt SAR/MSA Charlie Gullström (KTH) är Design- och Forskningsstrateg i Programledningen för Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta hållbara städer som leds av KTH.

Charlie Gullströms forskning handlar om relationen mellan staden som fysisk plats och som digital och virtuell plats, till exempel med fokus på hur stadens digitalisering kan stärka människors livsvillkor och livsstilar ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Hon leder just nu projektet Sharing Cities Stockholm, inom ramen för det nationella programmet Sharing Cities Sweden.