Daniel Forslund - Innovationslandstingsråd, SLL

Innovationslandstingsråd

Daniel Forslund - Innovationslandstingsråd, SLL

Innovationslandstingsråd

Biografi

Daniel Forslund är landstingsråd för Liberalerna i Stockholms läns landsting sedan 2014. Som Sveriges första innovationslandstingsråd har han ett samlat politiskt ansvar både för landstingets teknikutveckling och innovationsförmåga. Det handlar exempelvis om att leda arbetet med centrala framtidsfrågor som digitalisering, eHälsa, medicinteknik och patientnära tjänster samt innovation av vårdens arbetssätt, organisation och styrning.

Daniel är statsvetare (pol.mag.) och var tidigare chefsstrateg på Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, där han ledde myndighetens insatser för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor. Innan dess arbetade han i närmare 10 år som kansliråd på Socialdepartementet med ansvar för att utarbeta och genomföra regeringens nationella strategi för eHälsa och andra insatser för att förbättra hälso- och sjukvårdens informationshantering och IT-utveckling. Han ansvarade vidare en rad internationella samarbetsprojekt på eHälsoområdet, bl.a. som ordförande för EU-projektet epSOS och som Sveriges styrelserepresentant i Snomed International, en global organisation för medicinsk terminologi.

Daniel är idag även ledamot i styrelsen för Inera AB, i SKL:s Beredning för digitalisering samt i Sveriges standardiseringsorgan SIS. Han tilldelades 2016 priset HIMSS European eHealth Leadership Award och var finalist i Tidningen Chefs pris för Årets Digitaliseringsledare 2017.

>> Ta del av Daniels presentation från DigiGov

Alla sessioner med Daniel Forslund - Innovationslandstingsråd, SLL