Den nye ordföranden för organisationskommittén för myndigheten för digitalisering av offentlig sektor