Fredrik Stenberg

Ordförande i för-och grundskolenämnden i Skellefteå kommun