Moderator: Gunilla Glasare - Chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL