Moderator: Hans Karlsson - Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL