Jan Eliasson - F.d. Vice Generalsekreterare för FN

F.d. Vice Generalsekreterare för FN