"Culture eats technology for breakfast!” - så skapar vi samverkan för att möta samhällsutmaningarna!" Johan Ödmark - CEO Kista Science City AB/ Electrum Foundation

"Culture eats technology for breakfast!” - så skapar vi samverkan för att möta samhällsutmaningarna!" Johan Ödmark - CEO Kista Science City AB/ Electrum Foundation