"Förändringsledning inom skolan - lärdomar från Mittköping - en digital kommun i framkant" Johanna Karlén - Projektledare SKL

"Förändringsledning inom skolan - lärdomar från Mittköping - en digital kommun i framkant" Johanna Karlén - Projektledare SKL